TRÁI TIM

Trần Duy Nhiên

Nói với các cháu Tường Vy, Minh Ngọc, Mỹ Tiên, Xuân Mai và những cháu khác...

Hôm nay đọc lại bản tin tức Gospelnet, bác bỗng muốn nói lên một lời cám với các cháu là những người được xem là 'bất hạnh'.

Khi tin tức về các cháu được đưa vào Gospelnet, thì đồng thời những lời kêu gọi vang lên khắp nơi, và những món quà to nhỏ tuôn đến từ những người mà suốt đời các cháu sẽ không bao giờ biết mặt biết tên... Và những người ấy cũng không biết các cháu có vượt được căn bệnh của mình thông qua giải phẩu hay không.

Đã nhiều người thay các cháu mà cám ơn các ân nhân ấy. Hôm nay, bác thay họ để cám ơn các cháu.

Nhờ các cháu có một con tim cần phải mổ, mà trái tim của bao nhiêu người đã có dịp mở ra. Ngoài những ân nhân được ghi đính kèm với một số tiền bên cạnh, còn bao nhiêu người khác từng chạy đôn chạy đáo, dùng mọi phương tiện có thể để cho các cháu có được một trái tim khỏe mạnh. Và ngay những người được nêu danh, họ cũng không bao giờ vênh vang vì đã đóng góp phần mình; đấy là vì vấn đề thông tin và quản lý ngân quỹ nên những người có trách nhiệm phải ghi ra... Chỉ có thế thôi.

Vì các cháu có một trái tim bất bình thường mà làm cho bao nhiêu con tim cũng trở thành bất bình thường, và rất nhiều người vui mừng nhìn thấy bao nhiêu người khác cũng có con tim bất bình thường như mình.

Vì các cháu có một trái tim đau, mà làm cho nhiều người cũng thấy nhói đau trong tim và cảm động khi thấy trên thế giới này còn nhiều trái tim biết đau đến như thế...

Vì các cháu có một trái tim sắp bị dao mổ đâm vào mà nhiều người có dịp nhìn lại một trái tim từng bị lưỡi đòng xuyên thâu...

Nhiều người thương cho các cháu, và bác cũng vậy, nhưng các cháu hãy tự hào. Nếu sự hiện hữu của các cháu ở trên đời chỉ có làm được mỗi một việc, ấy là chịu để cho người ta mổ tim mình hầu cho bao con tim khác được mở ra và tràn đầy, thì cuộc đời các cháu đã có một giá trị rất lớn rồi.

Và với chỉ mỗi một việc đó thôi, thì các cháu rất xứng đáng với lòng biết ơn. Hôm nay, bác thay mặt cho những người còn một trái tim bình thường nói lên lời cám ơn đó.

Cám ơn vì sự bất lực, sự bệnh hoạn, sự thinh lặng của các cháu đã đem lại sinh lực, sức khỏe và tiếng nói cho nhiều người, và nhắc nhở cho họ thấy một sự liên đới giữa con người với nhau.

Cám ơn vì nỗi đau thương trong trái tim bằng thịt của các cháu đã làm cho bác khẳng định lại niềm xác tín của mình: Thế giới này sẽ được cứu độ nhờ một Trái Tim, nghĩa là nhờ Tình Yêu


191. Quả tim và bổn phận? Phải chọn bên nào?

Hãy chọn bổn phận và thực hiện với tất cả quả tim.

ĐHY Nguyễn Văn Thuận - Đường Hy Vọng

 

Trở về Muc Lục