ĐÓN NHẬN THÁNH THẦN TÌNH YÊU

Maranatha

Trong truyền thống Do Thái lễ mừng hoa quả đầu mùa mang tên là Shavou’ot. Lễ này cũng có tên là Pentecoste hay lễ Ngũ Tuần. Sở dĩ như vậy là vì lễ này cử hành vào ngày thứ 50, hay 7 tuần (7 X 7 = 49), sau lễ Vượt Qua. Khởi đầu, đó là một lễ nông nghiệp nhưng dần dần, dân Do Thái gán một ý nghĩa tôn giáo cho ngày lễ ấy. Lễ Ngũ Tuần Do Thái là lễ mừng ngày Thiên Chúa trao ban Lề Luật. Như thế Do Thái Giáo trước hết là một tôn giáo của lề luật.

Truyền thống Kitô giáo đã dùng lại một lễ Do Thái và gán cho một ý nghĩa khác. Kitô hữu không mừng ơn trao ban Thánh Kinh nhưng mừng ơn trao ban Thánh Thần. Do thái giáo là tôn giáo của chữ nghĩa, của Thánh Kinh, còn Kitô giáo là tôn giáo của tinh thần, của Thánh Thần. Chữ nghĩa thì giết chết, tinh thần ban sự sống (2 Cr 3,6) Ai bám sát vào chữ nghĩa của Kinh Thánh, người ấy có thể phạm những tội tày đình. Thánh Phao lô đã chứng minh rằng các nhà cầm quyền tôn giáo đã tuyên án Chúa Giêsu vì họ trách Ngài đã không trung thành với Lề Luật trong Kinh Thánh.

Nói như thế không phải là để coi nhẹ Kinh Thánh, nhưng để hiểu rằng tinh thần thì quan trọng hơn chữ nghĩa. Kitô giáo không chỉ là một tôn giáo, mà hơn hết và trên hết, đó là một nền linh đạo.

Với Kitô giáo, con người thay đổi tận căn quan niệm của mình về Thiên Chúa. Đức Giêsu là một con người đã đem Thiên Chúa xuống trần gian. Ai yêu mến Chúa nhưng không yêu thương tha nhân thì không phải là yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa không có nghĩa gì cả nếu không yêu thương đồng loại. Thánh Thần trước tiên là tinh thần huynh đệ. Một vị thánh là một người có lòng nhân hậu bao la, biết yêu thương đồng loại mình hơn hết mọi sự. Thánh Thần, chính là tinh thần yêu thương luôn nung nấu chúng ta và thôi thúc chúng ta yêu thương người lân cận như chính bản thân mình.

Đón nhận Thánh Thần, ấy là đón nhận tinh thần huynh đệ, và làm cho tinh thần ấy ngự trị dưới đất cũng như trên trời. Tình yêu anh em, tình yêu phổ quát này sẽ tác động trong chúng ta và cho phép chúng ta chuyển núi dời non. Cốt lõi của Kitô giáo là Tình Yêu tha nhân. Muốn hiểu được Thánh Thần hay Tinh Thần của Chúa Giêsu, chỉ cần đọc lại dụ ngôn người Samari nhân hậu. Chúa Giêsu phê bình các tư tế, vì họ dạy người khác làm điều ngay lẽ phải mà chính họ lại không có khả năng yêu thương đồng lọai.

Trong lễ Thánh Thần Hiện Xuống năm nay, chúng ta suy nghĩ về điều này. Thánh Thần đã ở trong chúng ta! Phần vụ của chúng ta là yêu thương tha nhân! Chúng ta phải là những người đi bước trước! Đừng ngửa mặt nhìn trời mà cầu xin một Thần Khí đến từ trên cao! Hãy yêu thương rồi bạn sẽ được yêu thương. Hãy ban phát tình yêu trước khi tìm cách thu góp tình yêu về mình

 

Trở về Muc Lục