NHỮNG LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

 

VỚi Chúa Cha, ĐẤng TẠo DỰng

 

Lạy Chúa là Đấng Tạo Dựng,

Chúa nhân lành

và vô biên thay lòng thương xót của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho loài người chúng con

Một lề luật nội tâm

Cần phải sống bằng cách

Thực hiện thánh ý Chúa và chu toàn bổn phận mình

Đi theo đường lối của Chúa

Và cảm nghiệm bình an trong tâm hồn mình.

Chúng con xin dâng lên Chúa lòng vâng phục

Xin hướng dẫn chúng con trên mọi bước đi

Mà chúng con tiến lên trên cõi đất này.

Xin giải cứu chúng con khỏi mọi khuynh hướng xấu xa,

Khiến lòng chúng con quay lưng lại với Chúa.

Xin đừng cho phép chúng con

Nại danh của Chúa

Để biện hộ cho những sai lầm của con người mình

Lạy Chúa, Chúa là Một và Duy Nhất,

Chúng con thờ lạy Chúa.

Xin đừng để chúng con lìa xa Chúa.

Lạy Chúa, Chúa là Đấng xét xử mọi người,

Xin giúp chúng con ở vào hàng ngũ người được chọn

Trong ngày sau cùng.

Lạy Chúa, Chúa là tác giả của công lý và hòa bình,

Xin ban cho chúng con niềm vui đích thật

Và tình yêu chân chính,

Và tình huynh đệ bền bĩ giữa mọi dân tộc.

Xin đổ đầy lòng chúng con những hồng ân đời đời. Amen.

19 – 8 – 1985

VỚi Chúa Giêsu Kitô

Lạy Chúa, trời đã xế rồi,

Xin ở lại với chúng con.

Xin ở lại để xua đuôi những nghi nan

Và sợ hãi của chúng con

Xin ở lại để chúng con củng cố

Ánh sáng mình trong ánh sáng Chúa.

Xin ở lại để giúp chúng con

Trở nên mạnh mẽ và quảng đại.

Xin ở lại cho, trong thế gian

Đang thiếu niềm tin và hy vọng,

Chúng con có khả năng khích lệ nhau

Và gieo mầm niềm tin và hy vọng.

Xin ở lại,

Để cho chúng con cũng học được nơi Chúa

Hầu trở nên sáng sáng cho những thanh niên khác

Và cho cả thế gian.

11 - 4 - 1984

VỚi Chúa Thánh ThẦn

 Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con là kẻ tội lỗi đến trước mặt Chúa, nhưng chúng con qui tụ nhau nhân danh Ngài. Xin đến giữa chúng con, xin ở lại với chúng con, xin ngự vào lòng chúng con, xin dạy chúng con biết phải làm gì và phải đi đâu. Xin chỉ cho chúng con biết phải chọn gì, để cho nhờ ơn Chúa, chúng con có thể làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Xin làm người khuyên nhủ và tác nhân của mục đích chúng con. Chúa là Đấng cùng với Chúa Cha và Chúa con mang danh vinh quang; Chúa là Đấng yêu mến công chính, xin đừng để chúng con trở thành kẻ phá hoại. Xin đừng để cho sự ngụ muội của chúng con đưa mình đi lầm đường lạc lối, đừng để cho thành công lừa dối chúng con, đừng để cho quyền lợi bạn thân và quyền lợi kẻ khác làm chúng con vấp ngã. Xin nối kết chúng con mật thiết với Chúa bằng ân sủng của Ngài để cho chúng con trở nên một mà không bao giờ lìa xa chân lý. Và bởi vì chúng con họp nhau đây nhân danh Chúa, xin cho chân lý được tình yêu hướng dẫn sẽ ngự trị trên mọi sự, hầu cho chúng con không làm gì đi ngược lại với Thánh Ý Chúa hiện nay, và nhờ những điều lành mình làm mà nhận được phần thưởng đời đời. Amen.

8 - 8 - 1991

VỚi mẸ Maria, Vương Hòa Bình

Lạy rất thánh nữ đồng trinh,

Là đấng sống trong đức tin

Những giờ phút khó khăn của nếp sống gia đình,

Xin ban hòa bình cho các quốc gia đang lâm chiến.

Xin giúp gia đình nhân loại

Thực thi Sứ Mệnh Hòa Bình,

Một sứ mệnh không thể nào làm ngơ.

12 - 12 – 1993

Cho công viỆc hẰng ngày

Lạy Cha, xin Cha cứu chúng con

Khỏi sự dữ mà hành vi chúng con sản sinh.

Xin làm cho công việc chúng con

Trở nên hữu ích cho gia đình nhân loại,

Phù hợp với thánh ý Chúa.

Xin cho họ đáp ứng những nhu cầu

Của gia đình mãi mãi gia tăng này,

Và của các quốc gia và mọi xã hội..

Xin cho công việc chúng con

Góp phần đem đến cho mỗi một người

Một cuộc đời xứng đáng với nhân phẩm,

Trong chân lý và hòa bình!

15 - 5 - 1985

Cho giỚi trẺ

Lạy Chúa là Cha chúng con.

Chúng con ký thác cho Chúa những thanh niên thiếu nữ trên thế giới,

Với những vấn đề, những hoài bão, những hy vọng của họ.

Xin hướng mắt yêu thương nhìn họ

Và làm cho họ trở nên những người lao động cho hòa bình

Và người xây dựng một nền văn minh Tình Yêu.

Xin kêu gọi họ theo Đức Giêsu, Con Chúa.

Xin giúp họ hiểu được giá trị

Của việc hiến dâng đời sống của họ trọn vẹn

Cho Chúa và cho nhân loại.

Xin làm cho họ đáp trả nhanh chóng và quảng đại.

Lạy Chúa, xin cũng thương nhận

Lời chúc tụng và cầu xin của chúng con

Cho những người trẻ

Từng noi theo Đức Mẹ, Mẹ Giáo hội,

Mà tin vào lời Chúa

Và chuẩn bị để đón nhận Bí tích Truyền Chức,

Để tuyên xưng những lời khuyên Phúc Âm

Để đấn thân vì sứ vụ.

Xin giúp họ hiểu rằng tiếng gọi

Mà Chúa đã gửi đến họ

Là một tiếng gọi mãi mãi hiện tại và cấp bách.

Amen.

Trở về Muc Lục