Thư Tòa Soạn

 

 Kính thưa Quý độc giả,

Maranatha_14 đến với Quý vị trong ngày lễ Hiển Dung. Câu hỏi của Chúa Kitô đối với các tông đồ trước khi Ngài biến hình vẫn một câu hỏi mang tính thời sự cho mỗi Kitô hữu chúng ta: "Còn đối với anh em, Thầy ai?"

Maranatha cố gắng trong sức mình để vẽ gương mặt Chúa Kitô cho đúng với Mặc Khải được loan truyền qua giáo huấn Giáo Hội, nhưng thao thức thường xuyên của Maranatha là làm sao gửi đến hàng tuần một cái đó để thôi thúc mỗi độc gitrả lời cho bản thân mình: "Đối với tôi, Chúa Kitô ai?"

Xét cho cùng, đối với mỗi một Kitô hữu chúng ta, đấy là câu duy nhất cần thiết cho cuộc sống trần thế và cuộc sống đời đời.

Trong chiều hướng đó, trong số này quý vị sẽ cùng với Maranatha nhìn lại hình ảnh của Thiên Chúa qua mặc khải của Chúa Kitô, với các bài viết của Trần Duy Nhiên Huyền Vi. Từ đó, thông qua đời sống cầu nguyện với Chúa Thánh Thần trong nếp linh đạo mang tâm tình Việt Nam, với các bài viết của Hoàng Quý Chu Công, đế rồi bước vào cuộc sống gia đình trong tinh thần Kitô giáo với bài viết của Trần Anh Linh.

Thực sự, những gì Maranatha gửi đến quý vị hằng tuần thì thật là ít so với những mong ước của Maranatha, tuy nhiên số trang của Maranatha không cho phép đăng tải nhiều hơn nữa. Và đây cũng là một chọn lựa của Maranatha.

Maranatha xuất phát Website Tiếng Nói Giáo Dân, nhưng chỉ tập trung vào những vấn đề Học Đạo, Sùng Đạo và Hành đạo. Tuy nhiên đời sống của một giáo dân còn bao gồm cả những thao thức khác đối với con người trong những cơ chế cụ thể của nhân loại và của Hội Thánh. Những thao thức này sẽ không được đề cập đến trong Maranatha, và nếu quý vị tha thiết với các vấn đề ấy thì có thể tham khảo trực tiếp vào Website Tiengnoigiaodan, và hàng tuần, trang báo này sẽ giới thiệu những bài mới được đăng lên mạng, đề cập đến mọi vấn đề liên quan đến người Kitô hữu, những vấn đề nhiều khi gây nhức nhối cho một số người nhất định.

Dù sao đi nữa, Maranatha mong đem đến cho độc giả mình một sự bình an xuất phát từ Đấng hàng ngày đặt câu hỏi cho mỗi một môn đệ  mình: “Còn con, con nói Thầy là ai?”

 

MARANATHA

 

Trở về Muc Lục