Thư Tòa Soạn

Kính thưa Quý độc giả,

Chúng ta đang bước vào Chúa Nhật thứ 18 Thường Niên. Theo tinh thần của Lectio divina, chúng ta thể dừng lại ở mỗi bài đọc của Chúa Nhật một câu Kinh Thánh đánh động chúng ta để suy niệm cầu nguyện. Trong bài đọc 1, sách Giảng Viên dạy chúng ta một câu nói bất hủ: «Phù vân, quả phù vân. Phù vân, quả phù vân. Tất cả ch phù vân» (Gv 1,2). Phải, tất cả ch phù vân khi con người tách lìa ra khỏi Thiên Chúa để đặt hy vọng mục đích nơi thế giới tục lụy này. Tách rời khỏi Thiên Chúa, con người sẽ không tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời.

  Cùng trong chiều hướng coi mọi chuyện thế sự ch phù vân hãy quy hướng hoàn toàn về Chúa, trong bài đọc 2, Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu Côlôsê: «Anh em hãy hướng lòng trí về những thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những thuộc hạ giới... Vậy anh em hãy giết chết những thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy gian dâm, ô uế, đam , ước muốn xấu tham lam; tham lam cũng thờ ngẫu tượng” (Cl 3,2,5-6) Trong bài Tin Mừng Thánh Luca, Chúa Kitô dạy bảo chúng ta: «Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu». (Lc 12,15). Tôn thờ ngẫu tượng và tham lam vật chất sẽ dẫn dắt con người tới chỗ lạc mất Thiên Chúa.  Thiên Chúa muốn con người nhận biết mọi chuyện đời là phù vân và biết quy hướng về Ngài, kết hiệp với Ngài để có được hạnh phúc đích thực.

Trong những tuần vừa qua Maranatha đang giới thiệu với quý độc giả những bài viết về linh đạo giáo dân. Tuần này chúng tôi xin giới thiệu bài viết Nền Linh Đạo Công Giáo Việt Nam của tác giả Chu Công do Chu Kim Nam dịch. Hy vọng những bài viết về linh đạo, về đường lối tu đức, về thần học giáo dân dần dần sẽ phong phú và sâu sắc hơn. Linh mục Đỗ Xuân Quế, OP cũng gửi tặng cho quý độc giả bài  Lòng Đạo Đức Đích Thực để giúp cho giáo dân thực hành cách sống đạo đẹp lòng Chúa hơn. Ngoài những bài viết về tu đức, về linh đạo, Maranatha tiếp tục gửi đến quý độc giả loạt về hôn nhân, về giáo dục con cái.

Hôm nay, ngày 31 tháng 7 Giáo Hội mừng kính Thánh I-Nhã, sáng lập Dòng Tên, đấng cả cuộc đời của Ngài dành trọn với phương châm Tất cả vinh danh Thiên Chúa.” Ngày mai, 01 tháng 8, mừng kính Thánh An-phong-sô, đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế với tôn chỉ phục vụ những người tất bạt, nghèo khó, để Ơn Phúc Lộc nơi Ngài Chan Chứa. Xin hiệp lòng tạ ơn Chúa đã thương ban cho Giáo Hội Việt Nam nhận được Tin Mừng qua những hy sinh, vất vả của các nhà truyền giáo. Qua đó, nền linh đạo giáo dân và biết bao tín hữu đã được hướng dẫn và hưởng ân phúc dồi dào cho đời sống đức tin của họ.

Maranatha tiếp tục cầu nguyệnLạy Chúa, xin hãy đến và ước mong chúng ta là những tín hữu biết dấn thân vào cuộc sống trần thế để loan báo Tin Mừng của Ngài. Nơi đâu vết chân con người, nơi đó người giáo dân phải loan báo Tin Mừng bằng lời nói cũng như bằng gương chứng nhân. Xin Chúa chúc lành cho những cố gắng của anh em giáo dân đang trên đường tìm kiếm và tôn thờ Ngài trong Thần Khí Chân Lý.  

 

MARANATHA

Trở về Muc Lục