MÁU CHÚA GIÊSU

Hoàng Quý

Để chúng ta đi vào thẩm cung của việc cầu nguyện xin ơn chữa lành với Chuỗi hạt Lòng Thương Xót, chúng tôi xin mời quý vị cùng với chúng tôi tiếp tục đi vào tìm hiểu ý nghĩa của việc Máu Châu Báu Chúa Giêsu bao bọc, che chở chúng ta như thế nào. Ngay trong Cựu Ước, ông Gióp hàng ngày đã thực hiện công việc sát tế các con vật bằng với số lượng là bẩy người con trai và ba cô con gái, để xin Chúa bao bọc các con ông và tha thứ lỗi lầm cho các con ông: «Mỗi khi hết vòng tiệc tùng, ông Gióp cho gọi họ đến để thanh tẩy họ; rồi ông dậy thật sớm, dâng lễ toàn thiêu cho mỗi người trong họ, vì ông tự nhủ: “Biết đâu các con trai ta đã chẳng phạm tội và nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng!” Lần nào ông Gióp cũng làm như thế» (G 1:5). Máu các con vật bị sát tế đó dùng làm của lễ dâng hiến Thiên Chúa chính là máu bao bọc các con cái ông. Đây, chúng ta hãy nghe Xatan thú nhận trước mặt Chúa: «Bấy giờ Đức Chúa phán với Xa-tan: “Ngươi từ đâu tới?” Xa-tan thưa với Đức Chúa: “Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây”. Đức Chúa phán với Xa-tan: «Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó: một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác! « Nhưng Xa-tan thưa lại với Đức Chúa: «Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng? Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ» (G 1:7-10).

Trong Tân Ước, máu của con vật bị sát tế đó không ai khác hơn là Con Chiên Thiên Chúa, chính là Chúa Giêsu, người Con duy nhất và yêu quý của Chúa Cha đã đổ máu trên thập giá để bao bọc mọi người chúng ta. Trong cuốn 'The Blood', cuốn sách bán chạy nhất của tác giả Benny Hinn, ông diễn tả thật thâm sâu về Máu Chúa Giêsu: «Chúa Giêsu đã dời bỏ ngai thiên cung để đến nằm trên thập giá, nhờ đó Ngài đem đến cho chúng ta ơn cứu độ. Và sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Ngài đã dời bỏ thập giá để về ngai thiên cung, từ nơi đây Ngài trở thành vị Thượng Tế và mở đường cho chúng ta bước vào nơi Thiên Chúa hiện diện».

Từ đây ông hướng chúng ta về việc cử hành Bữa Ăn Tối của Chúa Giêsu. Mỗi lần chúng ta cử hành Bữa Ăn này chúng ta hãy nhớ rằng chính nhờ Máu của Ngài, chúng ta được nối kết đi vào sống thân tình với Thiên Chúa. Và mỗi lần chúng ta tôn vinh những gì Ngài đã hoàn thành cho chúng ta khi Ngài bẻ mình và đổ máu cho chúng ta, khi đó Thiên Chúa đến hiện diện tràn đầy trong chúng ta. Mỗi lần chúng ta cử hành Thánh Lễ thiêng liêng bằng việc tưởng nhớ như Chúa đang bẻ mình cho chúng ta ăn và đổ máu cho chúng ta uống, lúc đó dầu thánh của Chúa chảy xuống trên chúng ta để chữa lành chúng ta. Thần lực của chúng ta khơi nguồn từ đây. Chính Thánh Thể Chúa Giêsu, gồm cả thịt và máu, đem lại ơn chữa lành cho thế giới, cho quê hương, cho Giáo Hội, cho gia đình và cho những ai chúng ta muốn cầu nguyện cho. Như vậy giờ đây chúng ta hiểu được mỗi lần chúng ta tôn vinh Thánh Thể và Thánh Giá, Chúa Thánh Linh xuất hiện và Ngài đụng chạm đến cuộc sống chúng ta. Con đường đi của ơn chữa lành là như thế đó.

Ông Gióp đã bao bọc gia đình ông bằng máu các con vật bị sát tế, còn chúng ta, chúng ta được chính Con Thiên Chúa trở thành vật bị sát tế để máu của Ngài bao bọc chúng ta. Còn diễm phúc nào cao cả và thần hiệu hơn, thế thì tại sao chúng ta còn ngần ngại chưa chạy đến cầu khẩn Máu Châu Báu của Ngài bao bọc chúng ta, gia đình chúng ta, Giáo Hội chúng ta và quê hương chúng ta và toàn thế giới. Chúa bảo chúng ta hãy đứng bất động và nhìn xem Ngài chiến đấu cho chúng ta. Bất động ở đây không có nghĩa là thụ động, nhưng qua cầu nguyện, chúng ta hãy xức Máu của Ngài trên chúng ta và trên những ai chúng ta muốn cầu nguyện cho. Mỗi lần chúng ta hình dung ra mình đang đứng dưới chân thánh giá và nài xin Chúa đổ Máu Châu Báu của Ngài trên chúng ta và trên những ai chúng ta muốn cầu nguyện cho, chính là chúng ta xức Máu Chúa đó. Mỗi lần chúng ta lần chuỗi hạt Lòng Thương Xót là chúng ta xức Máu Chúa đó. Máu thần lực vô song đó sẽ bao bọc và chữa lành chúng ta và những ai chúng ta cầu nguyện. Công việc Xức Máu này không phải chúng ta chỉ xức một vài lần xong là thôi, nhưng trái lại, chúng ta phải theo gương ông Gióp là xức đều đặn hàng ngày.

Công việc Xức Máu này chúng ta phải thực hiện không phải chỉ do thôi thúc ích kỷ của chúng ta là xin ơn Chúa chữa lành, nhưng chính yếu hơn, phải do lòng yêu mến, nghĩa là mỗi lần chúng ta đến Xức Máu Châu Báu của Chúa là một lần chúng ta đi vào kết hiệp thân tình với Ngài. Ngài không trở thành phương tiện chữa lành của chúng ta, nhưng Ngài phải trở thành mục tiêu chúng ta đạt tới. Chúng ta càng đến với Ngài, càng đi vào thông hiệp với Ngài, càng sống yêu thương Ngài, Máu Châu Báu của Ngài như luồng Máu Đỏ phát xuất từ Lòng Thương Xót, càng bao bọc chúng ta. Lời cầu nguyện của chúng ta như vậy sẽ được thấm đượm bằng Máu của Ngài. Với Máu của Ngài đầy tràn trong chúng ta thì còn hiểm nguy, thử thách nào, khó khăn, trở ngại hay bệnh tật nào có thể làm chúng ta sợ hãi nữa? Khi đó, tất cả đều trở thành ân huệ của Ngài. Lúc đó, luồng sáng Mầu Xanh lạt phát xuất từ trái tim Lòng Thương Xót Chúa bao bọc chúng ta. Và lúc đó, chúng ta chỉ còn một việc duy nhất là hướng về Chúa để ca ngợi Chúa, để tạ ơn Ngài.

Hãy đến đứng dưới chân cây thánh giá mỗi ngày, hãy đến rước Máu Chúa mỗi ngày, ít nhất rước lễ thiêng liêng trong cầu nguyện, để chúng ta nhận lãnh những phước lộc của Máu Châu Báu Chúa Giêsu: Máu che chở, Máu tha thứ, Máu xót thương, Máu ân tình, Máu bình an, Máu hòa giải, Máu tẩy rửa, Máu thánh hóa, Máu cứu độ. Và như vậy, quả thực Máu Chúa Giêsu trở thành nguồn mạch đem Ba Ngôi Thiên Chúa đến hiện diện tràn đầy trong chúng ta và đem chiến thắng đến cho chúng ta. Biết xức Máu Chúa đều đặn mỗi ngày, chúng ta sẽ là những người chiến thắng. Và ngược lại, không xức Máu Chúa đều đặn hàng ngày, chúng ta sẽ trở thành những kẻ chiến bại.

Trở về Muc Lục