BÀI CA CHÚC TỤNG

Kim Lệ

Đời tôi sẽ hoài cất lên tiếng hát

Ngợi khen Ngài! lạy Thiên Chúa của tôi

Chúa đã thương khi tôi còn là «tội»

Đã thứ tha khi tôi chưa làm người

Đời tôi sẽ hoài cất lên tiếng hát

Cảm tạ Ngài! Lạy Thiên Chúa của tôi

Lòng từ ái của Ngài luôn tồn tại

Muôn nghìn đời sự thật chính là Ngài

Đời tôi sẽ hoài cất lên tiếng hát

Dù gian truân, dù phiền muộn vây quanh

Nương tựa Chúa tôi sẽ sống an lành

Trong đau khổ tôi kêu cầu Danh Chúa

 

Đời tôi sẽ hoài cất lên tiếng hát

Chúc tụng Ngài! lạy Chúa của tình yêu!

Chúa giữ gìn hồn con đầy lạc lõng

Chúa nhân từ nơi nghỉ kẻ ngóng trông

Đời tôi sẽ hoài cất lên tiếng hát

Hợp giọng cùng vũ trụ chúc vinh Ngài

Danh của Chúa muôn đời tôi ngưỡng vọng

Dẫu chết đi tôi vẫn hát khen Ngài.

 (Cảm hứng từ Thánh Vịnh 138)

 

 

 

Trở về Muc Lục