TRUYỀN THÔNG GIA ĐÌNH

Sông Thu

Cha mẹ cũng như các cơ sở công ích cần biết cách sử dụng truyền thông với «khôn ngoan và thận trọng».  (Zenit.org, 23-5-2004)

Giáo chủ Gioan-Phaolô II đã nói lời trên, trong một thông điệp hôm nay, Ngày Truyền Thông Thế Giới, trùng hợp với cử hành trọng thể Lễ Chúa Lên Trời, tại Giáo đô, Ý Đại Lợi.

Trước khi cùng đông đảo tín hữu và du khách hành hương [tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, dưới cơn mưa nhẹ hạt thơ mộng] nguyện kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Regina Caeli), Cha Già Tinh Thần với 84 tuổi hạc hồng ân, đã nói vắn tắt về ý nghĩa lễ trọng Thăng Thiên «mạc khải cho biết nhân loại, sau khi được Đức Kitô thừa nhận và cứu rỗi, đã được Ngài nâng lên tới sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa thế nào». (The solemnity of Ascension «reveals how humanity, assumed and redeemed by Christ, has been raised by him to full communication with God».)

Trước Ngày Thế Giới Truyền Thông, Giáo Chủ đã công bố một thông điệp có tựa đề «Truyền Thông trong Gia Đình: Một Hiểm Nguy và một Giàu Có» (The Media in the Family: A Risk and A Richness)

Ngài phát biểu vào trưa nay:

«Nhờ các kỹ thuật hiện đại, nhiều hộ gia đình có thể tiếp cận cách trực tiếp các nguồn truyền thông và thông tin mênh mông, và có được từ chúng một cơ hội cho việc giáo dục, sự tài bồi phong phú và phát triển tâm linh».

Thanks to modern technologies, many family households can access directly the vast resources of communication and information, and obtain from them an occasion for education, enrichment and spiritual growth».]

Nhưng, ngài đã nhắc nhớ các tín hữu rằng, «các phương tiện truyền thông, tuy vậy, có thể gây ra sự thiệt hại nghiêm trọng cho gia đình khi chúng trình bày một quan điểm đời sống, chính gia đình, tôn giáo và luân lý không thích đáng hay ngay cả bị bóp méo, xuyên tạc».

The means of communication, however, can occasion serious damage to the family when they present an inadequate or even distorted view of life, the family itself, religion and morality».]

Từ cửa sổ phòng làm việc của mình, Tôi tớ của các tôi tớ (Servitor servitorum) đã cảnh cáo:

«Vì thế, cần thiết phải học sử dụng chúng với minh triết và thận trọng».

It is necessary, therefore, to learn to use them with wisdom and prudence».]

Đó là «một nhiệm vụ, trên hết, liên can tới các phụ huynh, có trách nhiệm đối với việc giáo dục lành mạnh và thăng bằng các con cái».

A duty that, above all, concerns parents, responsible for the healthy and balanced education of the children».]

Công tác «cũng là thẩm quyền của các cơ sở công ích, được kêu gọi khởi xướng các thủ tục và các qui định có khả năng bảo đảm rằng, các phương tiện truyền thông xã hội luôn luôn tôn trọng chân lý và thiện ích chung».

[The task «is also the competence of public institutions, called to initiate procedures and regulations capable of ensuring that the means of social communication are always respectful of truth and of the common good».]

Giáo chủ Gioan-Phaolô II cũng đã tập trung chú ý của mình vào các cá nhân làm truyền thông, mà cho họ «trong những ngày này trước lễ Hiện Xuống, chúng tôi khẩn cầu Đức Maria ban tặng phẩm Chúa Thánh Thần, hầu Ngài sẽ giúp mọi người hoạt động trong ngành truyền thông xã hội thi hành công việc của mình với nỗ lực tông đồ chân thật».

In these days preceding Pentecost, we invoke Mary for the gift of the Holy Spirit, so that he will help all those who work in the sector of social communication to carry out their work with genuine apostolic drive».]

Ngài nói những lời kết thúc: Giáo hội «nhìn tới các người làm truyền thông chuyên nghiệp với chăm lo và yêu mến»; và Giáo hội «ước muốn thiết lập với họ một cuộc đối thoại thẳng thắn và cởi mở, khích lệ dấn thân cho sự tiến bộ xác thực của nhân loại».

 

Trở về Muc Lục