Thư Tòa Soạn

 

Chúa Nhật tuần này 30-5, Giáo Hội mừng kính trọng thể Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lời cầu nguyện MARANATHA! Lạy Chúa, xin ngự đến! lại có ý nghĩa đặc biệt khẩn thiết. Lời nguyện này vừa nhắc nhở cho chính chúng ta cùng lúc ta khẩn nài với Chúa. Vì Thánh Thần Chúa đã thật sự xuống trên các tông đồ và Giáo Hội cách hữu hình qua hình lưỡi lửa cách đây gần 2000 năm, và Ngài đã, đang và sẽ tiếp tục hiện diện trong Giáo Hội để hướng dẫn và ủi an. Ngài luôn hiện diện trong Giáo Hội, trong các cộng đoàn dân Chúa, trong cung lòng mỗi người, và luôn sẵn sàng hoạt động mang lại những lợi ích cho tâm linh chúng ta. Vấn đề còn lại là nơi con người. Ngài có hoạt động hữu hiệu để sinh lợi ích cho chúng ta hay không tùy thuộc vào chúng ta có sẵn sàng mở lòng ra, có lắng nghe tiếng Ngài nhắn nhủ từ đáy tâm hồn, có quảng đại và dấn thân đáp lại lời mời gọi của Ngài hay không.

Thật là vô tâm và nghịch lý khi ta cứ cầu nguyện xin Ngài đến, xin Ngài hành động để biến đổi và thánh hóa chúng ta, đang khi Ngài đã chủ động làm hầu như tất cả mọi sự. Vấn đề chỉ còn là chúng ta có cộng tác với Ngài hay không. Tương tự như cha mẹ đã lo liệu đủ mọi đồ ăn thức uống cho con cái để chúng mau lớn, không thiếu thứ gì. Chỉ cần chúng cho vào miệng, nhai và nuốt là chúng sẽ mau lớn. Nhưng những việc sau cùng này cha mẹ không thể nào làm thay thế cho con cái được. Thật vô lý nếu chúng không chịu đưa đồ ăn vào miệng, lại cứ tha thiết xin cha mẹ làm cho chúng no. Vậy, chúng ta hãy nghiêm chỉnh xét lại xem chúng ta đã làm gì để đáp lại lời nhắn nhủ và đề nghị của Thánh Thần, hơn là chỉ biết khẩn thiết cầu xin Ngài hãy đến.

Vì thế, Maranatha tuần này dành đặc biệt nói về Chúa Thánh Thần, về sự hoạt động của Ngài trong Giáo Hội và trong tâm hồn mỗi người.

Ngày 31-5 cũng là ngày lễ kính Mẹ Maria thăm bà Êlisabét, thân mẫu của thánh Gioan Tẩy Giả. Chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm gương của Mẹ để áp dụng vào việc thăm viếng tha nhân của chúng ta. Làm sao để những lần thăm viếng ấy là những dịp ta đem Chúa cùng với niềm vui và sự chúc phúc của Ngài đến cho tha nhân.

Maranatha cũng tiếp tục chủ đề nên thánh cầu nguyện, đặc biệt về linh đạo giáo dân với loạt bài rất có giá trị của Lm. Aloysius Pieris, nhà thần học Á châu nổi tiếng ở Sri Lanka, mà chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu từ Maranatha_4. Sau hết, chúng ta cùng suy tư về vấn đề truyền thông, một phương tiện mà Chúa Thánh Thần đang sử dụng rất nhiều trong thời đại hiện nay, và môi trường đầu tiên là truyền thông trong gia đình.

Xin Thánh Thần Chúa giúp chúng ta ý thức được sự hiện diện với tràn đầy ân sủng của Ngài, phần việc của chúng ta phải làm, không chỉ cầu nguyện xin Ngài ban ơn này ơn kia, mà còn  mở lòng ra và cộng tác với Ngài để Chúa ngự đến trong cuộc đời và thế giới hôm nay. 

 

MARANATHA

Trở về Muc Lục