HAI KINH DÂNG ĐỨC MẸ

LTS: Cuối tháng hoa kính Đức Mẹ, Maranatha xin gửi đến độc giả hai kinh dâng Đức Mẹ sau đây. Kinh thứ nhất là do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II soạn thảo để kết thúc Thông Điệp «Tin Mừng Sự Sống» (Evangelium Vitae). Kinh thứ hai là một kinh khá xưa (vì vẫn còn các từ như «trót mình», «thầy cả», «kẻ có đạo») nhưng vẫn còn được đọc trong nhiều nhà thờ vì tâm tình thâm thúy và ý nghĩa mang tính thời sự. Chúng tôi ghi lại để tín hữu công giáo Việt Nam bắt đầu đọc kinh mới đồng thời không quên đi những kinh thời xưa cũ, những kinh dệt lên truyền thống Kitô giáo Việt Nam.

1. Kinh cầu nguyện cho Tin Mừng Sự Sống.

Lạy Mẹ Maria,

là hừng đông của thế giới mới,

là Mẹ những người sống,

Chúng con dâng lên Mẹ cuộc sống này.

Lạy Mẹ, xin hãy nhìn xem  hàng hàng lớp lớp

những trẻ em mà người ta không cho phép ra đời

những người nghèo sống cuộc sống khó khăn

những người nam người nữ nạn nhân của bạo lực phi nhân

những người già nua và bệnh hoạn

bị giết chết do sự dửng dưng hay lòng thương xót giả tạo.

Xin cho những người tin vào Con Mẹ

biết loan báo cho nhân loại ngày nay,

một cách xác tín và yêu thương,

Phúc Âm của Sự Sống.

Xin ban cho họ ơn biết đón nhận Phúc Âm này,

như một ân ban luôn luôn mới mẻ.

Xin ban cho họ niềm vui tôn vinh Phúc Âm này,

với lòng biết ơn, suốt đời họ.

Và xin ban cho họ lòng can đảm làm chứng cho Phúc Âm này,

một cách kiên trì tích cực, hầu xây dựng,

cùng với mọi người thiện chí,

nền văn minh của sự thật và tình thương,

Để ca ngợi vinh quang Chúa,

là Đấng Tạo Dựng quí yêu sự sống. Amen

2. Kinh Dâng Mọi Người Nước Việt Nam Cho Đức Bà.

Lạy rất thánh Đức Bà là Mẹ Đức Chúa Trời và là Mẹ chúng con; nay chúng con sấp mình xin dâng cho Mẹ rất nhân từ trót mình chúng con là thân sức, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con. Lại chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi miền trong dân nước Việt Nam này. Trước là xin Đức Mẹ là Mẹ các thầy cả cùng các kẻ giúp việc giảng đạo Thánh để mọi Đấng Bậc được lòng sốt sắng, làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng, lại xin làm Mẹ các bổn đạo và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều và tấn tới đi đàng nhân đức một ngày một hơn. Sau hết, xin làm Mẹ các kẻ còn đi đàng lạc mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời, chờ gì hết mọi người trong nước Việt Nam này, nhờ máu cực châu báu Con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc, và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu mà được tìm đến cùng Trái Tim Cực Trọng Đấng Cứu Thế là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sau nên một đoàn chiên theo một Chúa Chiên.

Đức Mẹ phù hộ kẻ có đạo, cầu cho chúng con.

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, cầu cho chúng con.

Nữ Vương nước Việt Nam ngự trên trời, cầu cho chúng con.

 

Trở về Muc Lục