ĐẤNG BẢO TRỢ

 

Lm. Joseph Nguyễn Thanh

«Nhưng, Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em». (Gioan 14:26)

Qua lời trên, Chúa Giêsu đã mạc khải cho các môn đồ đầy đủ Ba Ngôi Vị Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa ConThánh Thần.

Đó là mầu nhiệm lớn lao nhất của Kitô giáo mà những bộ óc «vĩ đại» và «siêu việt» như của Thánh Tiến Sĩ Augustinô (354-430) cũng phải… «đầu hàng» trong sự tìm kiếm ý nghĩa!

Chúa Cứu Thế tuyệt nhiên đã không «bỏ» các môn đồ [Ngài tuyển chọn từ giữa muôn muôn người] «mồ côi», «hụt hẫng», «bơ vơ» giữa chợ đời (c. 18):

«Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em».

Trái lại, Ngài đã trấn an, cùng giải thoát các ông khỏi «xao xuyến» (x. 14,1), bằng cách tiên báo cho các ông:

«Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy». (Ga 14,26)

Từ «Đấng Bảo Trợ» (Hy-lạp «parakletos») có nghĩa: «trạng sư», «người bào chữa», «người trợ giúp», «người bênh vực» (đối với một bị cáo); về sau, từ «parakletos» có 2 nghĩa khác xuất hiện: «người an ủi» và «người chuyển cầu». Trong sách Phúc Âm thứ tư, tức Phúc Âm theo Thánh Gioan, nghĩa thứ nhất nổi bật hơn hai nghĩa sau.

«Đấng Bảo Trợ» đầu tiên, chính là Đức Giêsu :

«Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, tôi viết cho anh em những điều này, để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha». (1Ga 2,1)

Đức Giêsu đã được tôn vinh là Đấng bảo trợ các tín hữu bằng cách cầu bầu, chuyển cầu cho họ trước mặt Chúa Cha.

Khi sinh tiền, Chúa Cứu Thế Giêsu đã huấn-dạy các môn đồ rất nhiều điều, nhưng vẫn còn chưa đủ, chưa thấm vào đâu! Vì thế, Đấng Bào Chữa «sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em».

Vậy, vai trò chính yếu của Thánh Thần sẽ là giáo huấn, dậy bảo các môn đồ tất cả những gì các ông phải biết mà Đức Giêsu chưa nói ra.

«Đấng Bào Chữa» cũng sẽ giúp các ông hiểu ý nghĩa của lời rao giảng và các dấu lạ của Chúa Giêsu, mà các ông trước đây chưa nắm được, ví dụ lời Chúa Giêsu nói với ông Simôn Phêrô :

«Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu».(Ga 13,7)

* * *

Khi hoan hỉ mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, các tín hữu thành tâm thiện chí hãy tha thiết cầu xin Ngôi Ba Thiên Chúa giáo huấn, dạy dỗ mình, hầu mình hiểu được tường tận tất cả giáo huấn của Chúa Cứu Thế đã được giữ lại cho chúng ta trong bốn sách Phúc Âm theo Thánh Mathêô, Marcô, Luca và Gioan.

Không được Thánh Linh khai mở tâm trí mình, chúng ta làm sao có thể hiểu được lời hằng sống của Thầy Chí Thánh?

Chúng ta cần có «Thầy» biết bao cho đời sống làm con cái đích thật của Cha yêu thương trên trời!

Chúng ta hãy dâng lên «Thầy» lời cầu nguyện sau:

«Xin hãy đến!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến!

Xin hãy đến làm ánh sáng hướng dẫn chúng con.

Xin hãy đến làm sức mạnh nâng đỡ chúng con.

Xin hãy đến, lạy Chúa Thánh Thần.

Xin Ngài hãy đến!

Xin hãy giúp chúng con đổi mới bộ mặt trái đất»

(Lm. Mark Link, S.J.)

 

Trở về Muc Lục