VỊ TRÍ MẸ MARIA

TRONG CUỘC ĐỜI ĐỨC GIOAN-PHAOLÔ II

                                                                                                                                        

Trần Duy Nhiên

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã hiến dâng đời mình cho Chúa Giêsu qua Đức Mẹ, theo đường hướng của Thánh Grignon de Montfort. Ngài đặc biệt nói đến việc Dâng Mình cho Đức Mẹ trong số 48 của thông điệp Mẹ Đấng Cứu Thế (Redemptoris Mater). Ngài cũng nhắc đến trong cuốn Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng, ở chương ‘Mẹ Thiên Chúa’, và trong văn kiện Ân Huệ và Mầu Nhiệm (Dono e Mistero), ở chương ‘Sợi chỉ Maria’ (Il filo Mariano)

Phương châm tiếng Latin của ngài là ‘Totus Tuus’, và ngài đã cho thêu trên áo đại lễ. Phương châm này dịch sát mặt chữ là ‘Hoàn toàn thuộc về Mẹ’. Trong văn kiện Ân Huệ và Mầu Nhiệm, ngài đã giải thích như sau:

“Hai chữ này xuất phát từ Thánh Louis Marie Grignon de Montfort. Đây là dạng tóm tắt của một hình thức cậy trông vào Đức Mẹ, được nêu đầy đủ là : Totus Tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria.”  

(Con hoàn toàn thuộc về Mẹ, và mọi sự của con đều thuộc về Mẹ. Con đón nhận Mẹ trong mọi sự đời con. Xin ban cho con Trái Tim của Mẹ, ôi Mẹ Maria)

Việc dấn thân vào con đường dâng hiến này đòi hỏi mình phải từ bỏ hoàn toàn để đặt mọi sự trong bàn tay Đức Mẹ. Mẹ sẽ nương theo sự ưng thuận đó để chỉ dẫn cho những ai dâng mình cho Mẹ ‘làm những gì Ngài bảo làm’ (x. Ga 2,5). Làm những gì Chúa Giêsu bảo làm thì đơn giản có nghĩa là hoàn tất trách nhiệm của mình trong từng giây phút hiện tại.

Vì tự xem mình là người tôi tớ hoàn toàn thuộc về Đức Mẹ, nên Đức Gioan Phaolô II tự nhiên chạy đến với Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ để đọc ra những gì Mẹ muốn ngài làm hầu phục vụ Con Mẹ và Giáo Hội. Hành động này đã mang lại những kết quả phi thường nhưng không bất ngờ, trong suốt triều đại giáo hoàng thật dài của ngài.

Noi gương Đức Thánh Cha, chúng ta hãy dâng mình cho Chúa Giêsu qua Đức Mẹ để Mẹ hướng dẫn chúng ta sống một cuộc sống phù hợp với Phúc Âm Chúa Giêsu Kitô. Đồng thời, nghe theo lời kêu gọi của vị Cha chung, chúng ta cũng phó dâng thế giới này cho Đức Mẹ. Hay nói cách khác, chúng ta hãy đặt bản thân mình, Giáo Hội và thế giới dưới sự che chở của Mẹ Maria, như lời giải thích của Ðức TGM Tarcisio Bertone trong ngày phó dâng thế giới cho Ðức Mẹ vào Năm Thánh vừa qua (08/10/2000).

Từ ngữ “phó dâng" ở đây, theo nghĩa truyền thống được thánh Louis Marie Grignon de Montfort sử dụng, có nghĩa là "tận hiến" (consécration, hiến dâng), muốn nhắc nhớ rằng: chúng ta, như là những người con của Mẹ Maria, chúng ta tham dự vào sự "tận hiến" của Chúa Kitô cho Thiên Chúa Cha, trước khi chịu chết trên thập giá, như phúc âm theo thánh Gioan đã ghi lại, và là ý nghĩa đã được Ðức Gioan Phaolô II nhắc đến, trong lần phó dâng ngày 25 tháng 3 năm 1984.

Cách riêng, trong năm thánh 2000 nầy, ÐTC Gioan Phaolô II muốn thay đổi một chút: thay vì dùng từ ngữ "hiến dâng", hay "phó dâng" (consécration), thì Ngài đã đùng từ ngữ "đặt dưới sự che chở của Mẹ Maria". ÐTC Gioan Phaolô II muốn đặt "giáo hội và các giám mục, những chủ chăn của giáo hội" dưới sự che chở của Mẹ Maria. Cách nói nầy nhắc lại biến cố được kể trong Phúc âm theo thánh Gioan, khi Chúa Kitô từ trên thập giá đã trối Ðức Mẹ lại cho môn đệ Gioan. Chúa muốn trao ban Mẹ Maria cho chúng ta. Qua một lời kinh rất hay, ÐTC Gioan Phaolô II dâng lời cảm tạ Chúa Kitô, Ðấng Cứu Rỗi duy nhất, vì đã trao ban Mẹ Maria cho Giáo Hội mới khai sinh. Và Giáo Hội, cách nào đó, đáp lại hồng ân Chúa ban, bằng việc đặt mình dưới sự bảo vệ của Mẹ.

Cách nói "đặt mình dưới sự bảo vệ của Mẹ Maria" gợi lên tâm tình khiêm tốn, nhắc chúng ta nhớ đến sự thiếu khả năng hành động một mình, và sự cần thiết Thiên Chúa can thiệp vào trong cuộc sống chúng ta, một cách nhưng không, không vì công nghiệp của chúng ta.”

(Lời của TGM Tarcisio Bertone được trích dẫn từ bản dịch của Đức Ông  P. Nguyễn Văn Tài)

 

 

Kinh Dâng Mình cho Đức Mẹ

Của Thánh Louis Marie Grignon de Montfort

 

Lạy Mẹ Maria, hôm nay,

trước sự hiện diện của Triều đình Thiên Quốc,

con xin chọn Mẹ làm Mẹ và Nữ Vuơng của mình.

 

Con hết lòng phó dâng cho Mẹ,

hồn xác con, những gì con có bên trong và bên ngoài,

những gì là giá trị trong hành động tốt lành của con

hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Con trao phó cho Mẹ bản thân con

và tất cả mọi sự thuộc về con

để Mẹ toàn quyền quyết định theo thánh ý Mẹ,

vì Vinh Quang Thiên Chúa,bây giờ và cho đến đời đời.

Trở về Muc Lục