Số 1, Ngày 1-5-2004

 

MỤC LỤC

Thư tòa soạn 

Sứ điệp ơn gọi 2004 - Lm. Nguyễn Thanh     

Sứ vụ của người giáo dân trong thời đại mới - Lm. Nguyễn Thái Hợp 

Năm phút phép lạ - Hoàng Quý  

Thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và Sự Thật - Nguyễn chính Kết

Ông cha xứ của tôi - Phạm Quốc Thanh  

Một cô giáo  - Duy Quang

Làm việc tông đồ: một cách sống đạo - Trần Duy Nhiên

 

Báo Maranatha 1  (tất cả các bài viết)

 

Trở Về Các Số Báo